Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova

Biroul Migrație și Azil

 
 
 
Centrul de Plasament Temporar al Străinilor
 
Bloc pentru bărbaţi
 
 
 Bloc administrativ

 
 Sala de protocol

 
Sală sport

 
Centrul de Cazare a Solicitanţilor de Azil
 
Bloc administrativ

 

 

Calendar