Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova

Biroul Migrație și Azil

Anunţ cu privire la prelungirea termenului de depunere a dosarelor

Termenul de depunere a dosarelor, pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Specialist (2 funcții-FPE) al Secției şedere străini şi repatriere a Direcției migrări se prelungeşte până la data de 07.04.2017.

Termenul de depunere a dosarelor, pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Specialist (1 funcție-FPE) al Secției documentare a Direcției migrări, se prelungeşte până la data de 07.04.2017.

Termenul de depunere a dosarelor, pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Specialist (1 funcție-FPE) al Serviciului regional „Sud” de documentare a străinilor (cu desfăşurarea activităţii în mun.Chişinău), se prelungeşte până la data de 07.04.2017.

Termenul de depunere a dosarelor, pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Specialist (1 funcție-FPE) al Serviciului regional „Nord” de documentare a străinilor (cu desfăşurarea activităţii în mun.Chişinău), se prelungeşte până la data de 07.04.2017.

Termenul de depunere a dosarelor, pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Specialist (1 funcție-FPE) al Secţiei legislație și management proiecte a Direcţiei legislaţie, coordonare şi gestionare date, se prelungeşte până la data de 07.04.2017.

Termenul de depunere a dosarelor, pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Specialist superior (1 funcție-FPE) Secția monitorizare, gestionare date și analiza riscurilor a Direcției legislație, coordonare și gestionare date, se prelungeşte până la data de 07.04.2017.

Termenul de depunere a dosarelor, pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Specialist superior (1 funcție-FPE) al Serviciului dezvoltare informaţională a Direcției legislație, coordonare și gestionare date, se prelungeşte până la data de 07.04.2017.

Termenul de depunere a dosarelor, pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Specialist (1 funcție-FPE) al Secţiei management, coordonare şi evaluarea politicilor a Direcției legislație, coordonare și gestionare date, se prelungeşte până la data de 07.04.2017.

Termenul de depunere a dosarelor, pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Specialist superior (2 funcții-FPE) Secția protecție internațională și proceduri de azil a Direcției refugiați, se prelungeşte până la data de 07.04.2017.

Termenul de depunere a dosarelor, pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Specialist (1 funcție-FPE) Secția integrare şi acomodare a Direcției refugiați, se prelungeşte până la data de 07.04.2017.

2017-03-27
_____________________________________________________________________________________________

Biroul migrație și azil al MAI, anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de:


Formularele pot fi accesate la adresa ce urmeaza - http://mai.gov.md/ro/advanced-page-type/formulare-declaratii-de-particip...

Data limită de depunere a dosarelor – 24.03.2017.

Pentru informații suplimentare: telefon 022/544606.

___________________________________________________________________________________________

Anunţ cu privire la prelungirea termenului de depunere a dosarelor

Termenul de depunere a dosarelor, pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Specialist superior (1 funcţie) al Secției protecție internațională și proceduri de azil a Direcției refugiați se prelungeşte până la data de 14.11.2016.
Termenul de depunere a dosarelor, pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior (1 funcţie) al Secţiei monitorizare, gestionare date şi analiza riscurilor a Direcției legislație, coordonare și gestionare date se prelungeşte până la data de 14.11.2016.

Termenul de depunere a dosarelor, pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Specialist (1 funcţie) al Secției protecție apatridie şi informare a Direcției refugiați se prelungeşte până la data de 14.11.2016.

Termenul de depunere a dosarelor, pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist (2 funcţii) al Secţiei documentare a Direcţiei imigrări se prelungeşte până la data de 14.11.2016.

Lista candidaţilor admişi la proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiilor poliţieneşti vacante de:

Șef al Secției regionale ”Sud” de combatere a șederii ilegale a străinilor (1 funcție), a Biroului migrație și azil (cu statut de departament)

1) COJOCARI Ion Leonid

Proba scrisă va avea loc la 04.11.2016, orele 14.00, în incinta sediului Biroului migraţie şi azil al Ministerului Afacerilor Interne (sala de sedinţe, et. IV), mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare 124.

___________________________________________________________________________________________

A N U N T

Biroul migrație și azil al MAI, anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante:

- Șef al Secției regionale "Sud" de combatere a șederii ilegale a străinilor. (FSS)
- Specialist superior (1 funcție - FPE) Secția protecție internațională și proceduri de azil a Direcției refugiați.
- Specialist superior (1 funcție - FPE) Secția monitorizare, gestionare date și analiza riscurilor a Direcției legislație, coordonare și gestionare date.
- Specialist (2 funcții - FPE) al Secției documentare a Direcției migrări.
- Specialist (1 funcție -FPE) Secția apatridie și informare a Direcției refugiați.

Formularele pot fi accesate la adresa ce urmeaza - http://mai.gov.md/ro/advanced-page-type/formulare-declaratii-de-particip...

Data limită de depunere a dosarelor – 31.10.2016.
Pentru informații suplimentare: telefon 022279607, 022265623.

_____________________________________________________________________________________________

A N U N T

Lista candidaţilor admişi la interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de:

Specialist al Secției ședere străini și repatriere (1 funcție) și specialist al Secției vize (1 funcție) a Direcției Imigrări.

1) Chirilov Lidia
2) Glodeanu Adela

Interviul va avea loc la 23.09.2016, orele 14.00 în incinta sediului Biroului migraţie şi azil al Ministerului Afacerilor Interne (sala de sedinţe, et. IV), mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare 124.

Lista candidaţilor admişi la interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de:

Specialist superior al Serviciului dezvoltare informațională a Direcției legislație, coordonare și gestionare date (1 funcție).

1) Ciocoi Angela
2) Scutelnic Oxana

Interviul va avea loc la 23.09.2016, orele 14.30 în incinta sediului Biroului migraţie şi azil al Ministerului Afacerilor Interne (sala de sedinţe, et. IV), mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare 124.

_____________________________________________________________________________________________

Lista candidaţilor admişi la interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiilor poliţieneşti vacante de:

Polițist, conducător auto al Serviciului pază și acces al Centrului de plasament temporar al străinilor (1 funcție).

1) Ciochina Vitalie

Proba scrisă va avea loc la 12.09.2016, orele 14.00 în incinta sediului Biroului migraţie şi azil al Ministerului Afacerilor Interne (sala de sedinţe, et. IV), mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare 124.

Lista candidaţilor admişi la interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de:

Specialist principal al secției management coordonare și evaluare a politicilor a Direcției legislație, coordonare și gestionare date (1 funcţie)
1) Morei Adela
2) Trofimov Tatiana

Proba scrisă va avea loc la 12.09.2016, orele 14.30, în incinta sediului Biroului migraţie şi azil al Ministerului Afacerilor Interne (sala de sedinţe, et. IV), mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare 124.

Lista candidaţilor admişi la interviul din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de:

Specialist superior al secției management coordonare și evaluare a politicilor a Direcției legislație, coordonare și gestionare date (1 funcţie)
1) Morei Adela
2) Trofimov Tatiana

Proba scrisă va avea loc la 12.09.2016, orele 14.30, în incinta sediului Biroului migraţie şi azil al Ministerului Afacerilor Interne (sala de sedinţe, et. IV), mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare 124.

Lista candidaţilor admişi la interviul din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de:

Şef al Serviciului resurse umane (1 funcţie)

1) Ganziuc Irina
2) Doagă Victoria

Proba scrisă va avea loc la 12.09.2016, orele 15.00, în incinta sediului Biroului migraţie şi azil al Ministerului Afacerilor Interne (sala de sedinţe, et. IV), mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare 124.

____________________________________________________________________________________

Lista candidaţilor admişi la proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiilor poliţieneşti vacante de:

Polițist al Serviciului pază și acces al Centrului de plasament temporar al străinilor (1 funcție).

1) NICOLOVA Nicoleta

Proba scrisă va avea loc la 05.09.2016, orele 13.00, în incinta sediului Biroului migraţie şi azil al Ministerului Afacerilor Interne (sala de sedinţe, et. IV), mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare 124.

Lista candidaţilor admişi la proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiilor poliţieneşti vacante de:

Polițist, conducător auto al Serviciului pază și acces al Centrului de plasament temporar al străinilor (1 funcție).

1) CIOCHINA Vitalie

Proba scrisă va avea loc la 05.09.2016, orele 13.00, în incinta sediului Biroului migraţie şi azil al Ministerului Afacerilor Interne (sala de sedinţe, et. IV), mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare 124.

Lista candidaţilor admişi la proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de:

Specialist principal al secției management coordonare și evaluare a politicilor a Direcției legislație, coordonare și gestionare date (1 funcţie)

1) MOREI Adela
2) TROFIMOV Tatiana

Proba scrisă va avea loc la 05.09.2016, orele 13.45, în incinta sediului Biroului migraţie şi azil al Ministerului Afacerilor Interne (sala de sedinţe, et. IV), mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare 124.

Lista candidaţilor admişi la proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de:

Specialist superior al secției management coordonare și evaluare a politicilor a Direcției legislație, coordonare și gestionare date (1 funcţie)

1) MOREI Adela
2) TROFIMOV Tatiana

Proba scrisă va avea loc la 05.09.2016, orele 13.45, în incinta sediului Biroului migraţie şi azil al Ministerului Afacerilor Interne (sala de sedinţe, et. IV), mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare 124.

Lista candidaţilor admişi la proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de:

Şef al Serviciului resurse umane (1 funcţie)

1) GANZIUC Irina
2) DOAGĂ Victoria

Proba scrisă va avea loc la 05.09.2016, orele 14.30, în incinta sediului Biroului migraţie şi azil al Ministerului Afacerilor Interne (sala de sedinţe, et. IV), mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare 124.

Termenul de depunere a dosarelor, pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist al secției legislație și management proiecte a Direcției legislație, coordonare și gestionare date se prelungeşte pînă la data de 13.09.2016, deoarece nu au fost depuse dosare de participare la concurs.

Termenul de depunere a dosarelor, pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior al Secției monitorizare, gestionare date și analiza riscurilor a Direcției legislație, coordonare și gestionare date se prelungeşte pînă la data de 13.09.2016, deoarece nu au fost depuse dosare de participare la concurs.

Termenul de depunere a dosarelor, pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior al serviciului dezvoltare informațională a Direcției legislație, coordonare și gestionare date se prelungeşte pînă la data de 13.09.2016, deoarece după examinarea dosarelor, la concurs a fost admis doar un singur candidat.

Termenul de depunere a dosarelor, pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist al Secției vize a Direcției imigrări al Biroului migrație și azil se prelungeşte pînă la data de 13.09.2016, după examinarea dosarelor, la concurs a fost admis doar un singur candidat.

Termenul de depunere a dosarelor, pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist al Secției ședere străini și repatriere a Direcției imigrări al Biroului migrație și azil se prelungeşte pînă la data de 13.09.2016, deoarece după examinarea dosarelor, la concurs a fost admis doar un singur candidat.

Termenul de depunere a dosarelor, pentru ocuparea funcţiei publice vacante de inspector superior control asupra executării hotărîrilor al Secretariatului se prelungeşte pînă la data de 13.09.2016, deoarece nu au fost depuse dosare de participare la concurs.

____________________________________________________________________________________________

Biroul migrație și azil al MAI, anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante:

Polițist al Serviciului pază și acces al Centrului de plasament temporar al străinilor (cu statut de secție),

Polițist, conducător auto al Serviciului pază și acces al Centrului de plasament temporar al străinilor (cu statut de secție),

Specialist al Secției legislație și management proiecte a Direcției legislație, coordonare și gestionare date,

Specialist superior al Secției monitorizare, gestionare date și analiza riscurilor a Direcției legislație, coordonare și gestionare date,

Specialist superior al Secției management coordonare și evaluare a politicilor a Direcției legislație, coordonare și gestionare date,

Specialist principal al Secției management coordonare și evaluare a politicilor a Direcției legislație, coordonare și gestionare date,

Specialist superior al Serviciului dezvoltare informațională al Direcției legislație, coordonare și gestionare date,

Șef al Serviciului resurse umane,

Inspector superior control asupra executării hotărîrilor al Secretariatului,

Specialist al Secției ședere străini și repatriere a Direcției imigrări (2 funcții),

Specialist al Secţiei Vize a Direcţiei imigrări,

Data limită de depunere a dosarelor – 25.08.2016.

Pentru informații suplimentare: telefon 022279607, 022265623.

_________________________________________________________________________________________

ANUNT

Lista candidaţilor admişi la proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiilor poliţieneşti vacante de:

Polițist (pe perioadă determinată) al Serviciului Pază şi acces al Centrului de Plasament Temporar al Străinilor al BMA al MAI. (1 funcție).

1) Ciochina Vitalie
2) Viviurovskaia Elena

Proba scrisă va avea loc la 29.04.2016, orele 11.30, în incinta sediului Biroului migraţie şi azil al Ministerului Afacerilor Interne (sala de sedinţe, et. IV), mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare 124.

__________________________________________________________________________________--

ANUNT

Anunț cu privire la ocuparea funcției publice vacante de Ofițer al Secţiei regionale „Sud” de combatere a șederii ilegale a străinilor a Biroului migraţie şi azil (cu statut de departament) al MAI
Persoanele interesate pot depune dosarul de participare la concurs personal, prin poştă sau e-mail pînă la 21 aprilie2016, ora 17.00.
mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 124
pentru contact – tel.(022) 279 - 607

Formularele – exact cele de aici http://mai.gov.md/ro/advanced-page-type/formulare-declaratii-de-particip... (in aceiasi ordine si exact aceleași, se anexeaza
____________________________________________________

ANUNT

Anunț cu privire la ocuparea funcției publice vacante de polițist al Serviciului pază și acces al Centrului de plasament temporar al străinilor (cu statut de secție) al Biroului migraţie şi azil (cu statut de departament) al MAI
Persoanele interesate pot depune dosarul de participare la concurs personal, prin poştă sau e-mail pînă la 21 aprilie 2016, ora 17.00.
mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 124
pentru contact – tel.(022) 279 – 607

Formularele – exact cele de aici http://mai.gov.md/ro/advanced-page-type/formulare-declaratii-de-particip... (anexele 1,2,3, in aceiasi ordine si exact aceleași, se anexeaza).
____________________________________________________
ANUNT

Învingător al concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior (pe perioadă determinată) al Secţiei ședere străini și repatriere a Direcţiei imigrări a BMA al MAI (1 funcție), este declarată dna Savciuc Ina.

Învingător al concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist al Serviciului regional ,,Nord” de documentare a străinilor al BMA al MAI (1 funcție), este declarată dna Vortolomei Ana.

Învingător al concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior al Secţiei monitorizare, gestionare date și analiza riscurilor a Direcţiei legislație, coordonare și gestionare date a BMA al MAI (1 funcție), este declarată dna Sclifos Natalia.

Învingător al concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Șef al Serviciului dezvoltare informațională al Direcţiei legislație, coordonare și gestionare date a BMA al MAI (1 funcție), este declarat dnul Chișcuța Marcel.

Învingător al concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior al Serviciului dezvoltare informațională a Direcţiei legislație, coordonare și gestionare date a BMA al MAI (1 funcție), este declarată dna Bunghez Alina.

12.03.2016
_____________________________________________________________________________________________

Proba interviu

din cadrul concursului cu privire la ocuparea funcţiilor publice vacante, se va desfăşura la data de 3 martie 2016, ora 11.00 în incinta sediului Biroului migraţie şi azil al Ministerului Afacerilor Interne (sala de şedinţe, et. IV),mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare 124.

Lista candidaţilor admişi la proba interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de:

Specialist al Secției vize a Direcției imigrări a BMA al MAI. (1 funcție)

- Saitan Tatiana

Specialist superior (pe perioadă determinată) al Secţiei ședere străini și repatriere a Direcţiei imigrări a BMA al MAI. (1 funcție)

- Savciuc Ina

Specialist al Serviciului regional “Nord” de documentare a străinilor al BMA al MAI. (1 funcție)

- Raileanu Cristina

- Vortolomei Ana

- Damanciuc Vera

Specialist superior al Secţiei monitorizare, gestionare date și analiza riscurilor a Direcţiei legislație, coordonare și gestionare date a BMA al MAI. (1 funcție)

- Sclifos Natalia

Șef al Serviciului dezvoltare informațională al Direcţiei legislație, coordonare și gestionare date a BMA al MAI. (1 funcție)

- Chișcuță Marcel

Specialist superior al Serviciului dezvoltare informațională a Direcţiei legislație, coordonare și gestionare date a BMA al MAI. (1 funcție)

- Bunghez Alina

02.03.2016

____________________________________________________________________________________________

Lista candidaţilor admişi la proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de:

Specialist al Secției vize a Direcției imigrări a BMA al MAI. (2 funcții)

- Saitan Tatiana

- Jaruc Cristina

Specialist superior (pe perioadă determinată) al Secţiei ședere străini și repatriere a Direcţiei imigrări a BMA al MAI. (2 funcții)

- Belîi Ana

- Savciuc Ina

Specialist al Secţiei ședere străini și repatriere a Direcţiei imigrări a BMA al MAI. (1 funcție).

- Jaruc Cristina

Specialist al Serviciului regional “Nord” de documentare a străinilor al BMA al MAI. (3 funcții)

- Raileanu Cristina

- Vortolomei Ana

- Damanciuc Vera

Specialist principal al Secţiei management, coordonare și evaluare politici a Direcţiei legislație, coordonare și gestionare date a BMA al MAI. (1 funcție)

- Moga Diana

Specialist superior al Secţiei monitorizare, gestionare date și analiza riscurilor a Direcţiei legislație, coordonare și gestionare date a BMA al MAI. (2 funcții)

- Belîi Ana

- Sclifos Natalia

Șef al Serviciului dezvoltare informațională al Direcţiei legislație, coordonare și gestionare date a BMA al MAI. (1 funcție)

- Chișcuță Marcel

Specialist superior al Serviciului dezvoltare informațională a Direcţiei legislație, coordonare și gestionare date a BMA al MAI. (1 funcție)

- Bunghez Alina

25.02.2016
____________________________________________________________________________________

Termenul de depunere a dosarelor , pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal al secției management coordonare și evaluare a politicilor a Direcției legislație, coordonare și gestionare date se prelungeşte pînă la data de 18.02.2016, deoarece după examinarea dosarelor, la concurs a fost admis doar un singur candidat.

Termenul de depunere a dosarelor, pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior al Secției monitorizare, gestionare date și analiza riscurilor a Direcției legislație, coordonare și gestionare date se prelungeşte pînă la data de 18.02.2016, deoarece după examinarea dosarelor, la concurs a fost admis doar un singur candidat.

Termenul de depunere a dosarelor, pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al serviciului dezvoltare informațională a Direcției legislație, coordonare și gestionare date se prelungeşte pînă la data de 18.02.2016, deoarece după examinarea dosarelor, la concurs a fost admis doar un singur candidat.

Termenul de depunere a dosarelor, pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior al serviciului dezvoltare informațională a Direcției legislație, coordonare și gestionare date se prelungeşte pînă la data de 18.02.2016, deoarece nu au fost depuse dosare de participare la concurs.

Termenul de depunere a dosarelor, pentru ocuparea funcţiei publice vacante şef al serviciului resurse umane al Biroului migrație și azil se prelungeşte pînă la data de 18.02.2016, deoarece după examinarea dosarelor, la concurs a fost admis doar un singur candidat.

Termenul de depunere a dosarelor, pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist al Secției vize a Direcției imigrări al Biroului migrație și azil se prelungeşte pînă la data de 18.02.2016, deoarece nu au fost depuse dosare de participare la concurs.

Termenul de depunere a dosarelor, pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior (pe perioada determinată) al Secției ședere străini și repatriere a Direcției imigrări al Biroului migrație și azil se prelungeşte pînă la data de 18.02.2016, deoarece după examinarea dosarelor, la concurs a fost admis doar un singur candidat.

Termenul de depunere a dosarelor, pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist al serviciului regional „Nord” de documentare a străinilor al Biroului migrație și azil se prelungeşte pînă la data de 18.02.2016, deoarece după examinarea dosarelor, la concurs a fost admis doar un singur candidat.

Termenul de depunere a dosarelor, pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist al serviciului regional „Sud” de documentare a străinilor al Biroului migrație și azil se prelungeşte pînă la data de 18.02.2016, deoarece nu au fost depuse dosare de participare la concurs.

1

Anunț cu privire la ocuparea funcției publice vacante de specialist principal al secției management coordonare și evaluare a politicilor a Direcției legislație, coordonare și gestionare date

Persoanele interesate pot depune dosarul de participare la concurs personal, prin poştă sau e-mail pînă la 03 februarie 2016, ora 17.00.

Date de contact:

mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 124

pentru contact – tel.(022) 279 - 607

Formularele – exact cele de aici http://mai.gov.md/ro/advanced-page-type/formulare-declaratii-de-participare-la-concurs (documentul ”formular_concurs”, se anexeaza)

 

2

Anunț cu privire la ocuparea funcției publice vacante de specialist superior al Secției monitorizare, gestionare date și analiza riscurilor a Direcției legislație, coordonare și gestionare date

Persoanele interesate pot depune dosarul de participare la concurs personal, prin poştă sau e-mail pînă la la 03 februarie 2016, ora 17.00.

Date de contact:

mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 124

pentru contact – tel.(022) 279 – 607

 

Formularele – exact cele de aici http://mai.gov.md/ro/advanced-page-type/formulare-declaratii-de-participare-la-concurs (documentul ”formular_concurs”, se anexeaza)

 

3

Anunț cu privire la ocuparea funcției publice vacante de șef al serviciului dezvoltare informațională a Direcției legislație, coordonare și gestionare date;

Persoanele interesate pot depune dosarul de participare la concurs personal, prin poştă sau e-mail pînă la la 03 februarie 2016, ora 17.00.

Date de contact:

mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 124

pentru contact – tel.(022) 279 – 607

Valeriu Certan (022) 277-251

e-mail: valeriu.certan@bma.gov.md

 

Formularele – exact cele de aici http://mai.gov.md/ro/advanced-page-type/formulare-declaratii-de-participare-la-concurs (documentul ”formular_concurs”, se anexeaza)

 

4

Anunț cu privire la ocuparea funcției publice vacante de specialist superior al serviciului dezvoltare informațională a Direcției legislație, coordonare și gestionare date;

Persoanele interesate pot depune dosarul de participare la concurs personal, prin poştă sau e-mail pînă la la 03 februarie 2016, ora 17.00.

Date de contact:

mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 124

pentru contact – tel.(022) 279 – 607

Valeriu Certan (022) 277-251

e-mail: valeriu.certan@bma.gov.md

 

Formularele – exact cele de aici http://mai.gov.md/ro/advanced-page-type/formulare-declaratii-de-participare-la-concurs (documentul ”formular_concurs”, se anexeaza)

 

5

Anunț cu privire la ocuparea funcției publice vacante şef al serviciului resurse umane al Biroului migrație și azil (cu statut de departament)

(link la documentul ” aviz șef SRU”, mapa – SRU).

Persoanele interesate pot depune dosarul de participare la concurs personal, prin poştă sau e-mail pînă la la 03 februarie 2016, ora 17.00.

Date de contact:

mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 124

Serviciul resurse umane tel. (022) 279-607

e-mail: migratie@mai.gov.md

 

Formularele – exact cele de aici http://mai.gov.md/ro/advanced-page-type/formulare-declaratii-de-participare-la-concurs (documentul ”formular_concurs”, se anexeaza)

 

6

Anunț cu privire la ocuparea funcției publice vacante de specialist al Secției vize a Direcției imigrări al Biroului migrație și azil (cu statut de departament)

Persoanele interesate pot depune dosarul de participare la concurs personal, prin poştă sau e-mail pînă la la 03 februarie 2016, ora 17.00.

Date de contact:

mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 124

Serviciul resurse umane tel. (022) 279-607

e-mail: migratie@mai.gov.md

 

Formularele – exact cele de aici http://mai.gov.md/ro/advanced-page-type/formulare-declaratii-de-participare-la-concurs (documentul ”formular_concurs”, se anexeaza)

 

7

Anunț cu privire la ocuparea funcției publice vacante de specialist superior (pe perioada determinată) al Secției ședere străini și repatriere a Direcției imigrări al Biroului migrație și azil (cu statut de departament)

Persoanele interesate pot depune dosarul de participare la concurs personal, prin poştă sau e-mail pînă la la 03 februarie 2016, ora 17.00.

Date de contact:

mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 124

Serviciul resurse umane tel. (022) 279-607

e-mail: migratie@mai.gov.md

 

 

Formularele – exact cele de aici http://mai.gov.md/ro/advanced-page-type/formulare-declaratii-de-participare-la-concurs (documentul ”formular_concurs”, se anexeaza)

 

8

Anunț cu privire la ocuparea funcției publice vacante de specialist al serviciului regional „Nord” de documentare a străinilor al Biroului migrație și azil (cu statut de departament)

Persoanele interesate pot depune dosarul de participare la concurs personal, prin poştă sau e-mail pînă la la 03 februarie 2016, ora 17.00.

Date de contact:

mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 124

Serviciul resurse umane tel. (022) 279-607

e-mail: migratie@mai.gov.md

 

 

Formularele – exact cele de aici http://mai.gov.md/ro/advanced-page-type/formulare-declaratii-de-participare-la-concurs (documentul ”formular_concurs”, se anexeaza)

 

9

Anunț cu privire la ocuparea funcției publice vacante de specialist al serviciului regional „Sud” de documentare a străinilor al Biroului migrație și azil (cu statut de departament)

Persoanele interesate pot depune dosarul de participare la concurs personal, prin poştă sau e-mail pînă la la 03 februarie 2016, ora 17.00.

Date de contact:

mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 124

Serviciul resurse umane tel. (022) 279-607

e-mail: migratie@mai.gov.md

 

 

Formularele – exact cele de aici http://mai.gov.md/ro/advanced-page-type/formulare-declaratii-de-participare-la-concurs (documentul ”formular_concurs”, se anexeaza)

 


16 noiembrie 2015

Învingător al concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de şef al Serviciului resurse umane al BMA (1 funcție), este declarată dna Ţăran Lilia.

Învingător al concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal-contabil al Serviciului finanţe al BMA (1 funcție), este declarată dna Garştea Tatiana.

9 noiembrie 2015

Proba interviu din cadrul concursului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs de specialist principal-contabil al Serviciului finanţe al BMA al MAI (1 funcție) se va desfăşura la 11 noiembrie 2015, ora 15.00 în incinta sediului Biroului migraţie şi azil al Ministerului Afacerilor Interne (sala de şedinţe, et. IV), mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare 124.
La proba menționată sunt admişi:

Garştea Tatiana

Proba interviu din cadrul concursului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs de Şef al Serviciului resurse umane al BMA al MAI (1 funcție) se va desfăşura la 11 noiembrie 2015, ora 15.30 în incinta sediului Biroului migraţie şi azil al Ministerului Afacerilor Interne (sala de şedinţe, et. IV), mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare 124.
La proba menționată sunt admişi:

Cocarcea Vitalie
Ţăran Lilia

4 noiembrie 2015.
Lista candidaţilor admişi la proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de:
Specialist principal -contabil al Serviciului finanţe al BMA (pentru perioadă determinată) (1 funcție).

Garştea Tatiana

Proba scrisă va avea loc la 05.11.2015, orele 10.00, în incinta sediului Biroului migraţie şi azil al Ministerului Afacerilor Interne (sala de sedinţe, et.IV), mun.Chişinău, str. Ştefan cel Mare 124.

Lista candidaţilor admişi la proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de:
Şef al Serviciului resurse umane al BMA (1 funcție).

- Cocarcea Vitalie
- Ţaran Lilia
- Bunduchi Olga

Proba scrisă va avea loc la 05.11.2015, orele 11.00, în incinta sediului Biroului migraţie şi azil al Ministerului Afacerilor Interne (sala de sedinţe, et.IV), mun.Chişinău, str. Ştefan cel Mare 124.

25 octombrie 2015.
Lista învingătorilor la concurs

Se declară învingător al concursului pentru ocuparea funcţiei poliţieneşti vacante de Şef al Serviciului pază şi acces al Centrului de Plasament Temporar al Străinilor al BMA (1 funcție).
Bujniţă Artur.

Se declară învingător al concursului pentru ocuparea funcţiei poliţieneşti vacante de ofiţer al Secţiei regionale Centru de combatere a şederii ilegale a străinilor a BMA (1 funcție).
Berbinschi Dumitru.

Învingător al concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Specialist al Serviciului resurse umane al BMA (1 funcție), este declarată dna Puţuntică Daniela.

Învingător al concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Specialist al Secției management, coordonare şi evaluare a politicilor a Direcţiei legislaţie, coordonare şi gestionare date a BMA (1 funcție), este declarată dna Morei Adela.

Proba interviu din cadrul concursului cu privire la ocuparea funcţiei polițienești vacante prin concurs de şef al Serviciului Pază şi acces al Centrului de Plasament Temporar al Străinilor al BMA al MAI (1 funcție) se va desfăşura la 23 octombrie 2015, ora 10.30 în incinta sediului Biroului migraţie şi azil al Ministerului Afacerilor Interne (sala de şedinţe, et. IV), mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare 124.
La proba menționată este admis:
Bujniţă Artur.

Proba interviu din cadrul concursului cu privire la ocuparea funcţiei polițienești vacante prin concurs de ofiţer al Secţiei regionale ,,Centru” de combatere a şederii ilegale a străinilor a BMA al MAI (1 funcție) se va desfăşura la 23 octombrie 2015, ora 10.30 în incinta sediului Biroului migraţie şi azil al Ministerului Afacerilor Interne (sala de şedinţe, et. IV), mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare 124.
La proba menționată sunt admişi:
Popov Maxim
Berbinschi Dumitru

Proba interviu din cadrul concursului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs de specialist al Serviciului resurse umane al BMA al MAI (1 funcție) se va desfăşura la 23 octombrie 2015, ora 11.30 în incinta sediului Biroului migraţie şi azil al Ministerului Afacerilor Interne (sala de şedinţe, et. IV), mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare 124.
La proba menționată sunt admişi:
Gribincea Doina
Puţuntică Daniela

Proba interviu din cadrul concursului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs de specialist al Secţiei management, coordonare şi evaluare a politicilor a Direcţiei legislaţie, coordonare şi gestionare date a BMA al MAI (1 funcție) se va desfăşura la 23 octombrie 2015, ora 11.30 în incinta sediului Biroului migraţie şi azil al Ministerului Afacerilor Interne (sala de şedinţe, et. IV), mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare 124.
La proba menționată sunt admişi:
Pşenicica Elena
Morei Adela
Dadu Alina.

 

Lista candidaţilor admişi la proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiilor poliţieneşti vacante de: 
 

Şef al Serviciului Pază şi acces al Centrului de Plasament Temporar al Străinilor al BMA al MAI.  (1 funcție).                      

 1. 1) Bujniţă Artur
 2. 2) Chifiac Vita

Proba scrisă va avea loc la 15.10.2015, orele 10.00, în incinta sediului Biroului migraţie şi azil al Ministerului Afacerilor Interne (sala de sedinţe, et.IV),  mun.Chişinău, str. Ştefan cel Mare 124. 


 

Lista candidaţilor admişi la proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiilor poliţieneşti vacante de: 

Ofiţer al Secţiei regionale ,,Centru” de combatere a şederii ilegale a străinilor a BMA al MAI.  (1 funcție).  

 1. 1) Popov Maxim.
 2. 2) Berbinschi Dumitru
 3. 3) Chifiac Călin  

Proba scrisă va avea loc la 15.10.2015, orele 10.00, în incinta sediului Biroului migraţie şi azil al Ministerului Afacerilor Interne (sala de sedinţe, et.IV),  mun.Chişinău, str. Ştefan cel Mare 124. 


 

Lista candidaţilor admişi la proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de: 

Specialist al Serviciului resurse umane al BMA al MAI.  (1 funcție).                      

 1. 1) Gribincea Doina
 2. 2) Puţuntică Daniela.  

Proba scrisă va avea loc la 15.10.2015, orele 11.00, în incinta sediului Biroului migraţie şi azil al Ministerului Afacerilor Interne (sala de sedinţe, et.IV),  mun.Chişinău, str. Ştefan cel Mare 124. 
 


 

Lista candidaţilor admişi la proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de: 
 

Specialist al Secţiei management, coordonare şi evaluare a politicilor a Direcţiei legislaţie, coordonare şi gestionare date a BMA al MAI.  (1 funcție).                      
 

 1. 1) Pşenicica Elena
 2. 2) Morei Adela
 3. 3) Tetelea Zinaida
 4. 4) Dadu Alina.  

Proba scrisă va avea loc la 15.10.2015, orele 11.00, în incinta sediului Biroului migraţie şi azil al Ministerului Afacerilor Interne (sala de sedinţe, et.IV),  mun.Chişinău, str. Ştefan cel Mare 124. 
 


 

Termenul de depunere a dosarelor, pentru funcţia publică de specialist principal-contabil al Serviciului finanţe al BMA (pentru perioadă determinată) şi pentru funcţia de Şef al Serviciului resurse umane al BMA se prelungeşte pînă la data de 29.10.2015, deoarece după examinarea dosarelor, la concurs a fost admis doar un singur candidat.


 

Funcții cu statut special:

Nr. Anunt Detalii Formulare
1 Persoanele interesate pot depune dosarul de participare la concurs personal, prin poştă sau e-mail pînă la 08 octombrie 2015, ora 17.00.


Date de contact:

mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 124

Serviciul resurse umane tel. (022) 279-607

e-mail: migratie@mai.gov.md

Anexa nr.1 la Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiilor poliţieneşti vacante (Formular de participare)

Anexa nr.2 la Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiilor poliţieneşti vacante (Acord)

Anexa nr.3 la Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiilor poliţieneşti vacante (Declaraţie)

2 Persoanele interesate pot depune dosarul de participare la concurs personal, prin poştă sau e-mail pînă la 08 octombrie 2015, ora 17.00.

Date de contact:

mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 124

Serviciul resurse umane tel. (022) 279-607

e-mail: migratie@mai.gov.md

Anexa nr.1 la Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiilor poliţieneşti vacante (Formular de participare)

Anexa nr.2 la Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiilor poliţieneşti vacante (Acord)

Anexa nr.3 la Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiilor poliţieneşti vacante (Declaraţie)Funcții publice:

Nr. Anunt Detalii Formulare
3
Persoanele interesate pot depune dosarul de participare la concurs personal, prin poştă sau e-mail pînă la 08 octombrie 2015, ora 17.00.

Date de contact:

mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 124

Serviciul resurse umane tel. (022) 279-607

e-mail: migratie@mai.gov.md

4
Persoanele interesate pot depune dosarul de participare la concurs personal, prin poştă sau e-mail pînă la 08 octombrie 2015, ora 17.00.

Date de contact:

mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 124

Serviciul resurse umane tel. (022) 279-607

e-mail: migratie@mai.gov.md

5
Persoanele interesate pot depune dosarul de participare la concurs personal, prin poştă sau e-mail pînă la 08 octombrie 2015, ora 17.00.

Date de contact:

mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 124

Serviciul resurse umane tel. (022) 279-607

e-mail: migratie@mai.gov.md

6
Persoanele interesate pot depune dosarul de participare la concurs personal, prin poştă sau e-mail pînă la 08 octombrie 2015, ora 17.00.

Date de contact:

mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 124

Serviciul resurse umane tel. (022) 279-607

e-mail: migratie@mai.gov.mdFuncții civile:

Calendar