Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova

Biroul Migrație și Azil

 
  În conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 872 din 21.08.2001, a fost creat Serviciul de Stat Migraţiune. Serviciul nominalizat avea funcţii privind realizarea politicii de stat în domeniul migraţiei, gestionarea imigrării şi emigrării, repatrierea, asigurarea respectării legislaţiei în acest domeniu, ocuparea forţei de muncă temporară a lucrătorilor migranţi, precum şi asigurarea socială a acestora.
Totodată, în anul 2002, în cadrul Ministerului Afacerilor Interne a fost creată Direcţia de combatere a şederii ilegale a străinilor, funcţiile de bază ale căreia erau lupta împotriva migraţiei ilegale şi şederii ilegale a străinilor, identificarea cetăţenilor străini, care au încalcat regimul de şedere, sancţionarea acestora, expulzarea lor, readmisia, precum şi relevarea altor infracţiuni comise de către cetăţenii străini.
La 17.05.2006, prin Hotărîrea Guvernului nr. 529 „Privind acţiunile de reorganizare a unor organe centrale de specialitate ale administraţiei publice”, Biroul Naţional Migraţiune (ulterior Serviciul de Stat pentru Migraţie) a fost dizolvat, iar Ministerului Afacerilor Interne i-au fost atribuite funcţiile în domeniul imigrării străinilor şi azilului, inclusiv de elaborare a politicilor în domeniu.
Astfel, prin Ordinul MAI nr. 258 din 20 iulie 2006 “Cu privire la statele de organizare ale organelor şi subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne” a fost creat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne Biroul migraţie şi azil (cu statut de Direcţie generală) şi activează în baza Regulamentului aprobat prin Ordinul MAI nr. 236 din 18 iunie 2009.
 

Calendar