Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova

Biroul Migrație și Azil

 

Adresă - or.Chişinau, bd.Ştefan cel Mare 124

 

 

Direcţia combatere a şederii ilegale a străinilor – 54 46 04, 27 17 62 

Secţia combaterea migraţiei ilegale – 54 46 02

Secţia investigaţii şi expulzare – 27 96 65 , 26 56 12 , 26 56 18

 

Direcţia imigrări – 54 46 07 

Secţia şedere străini şi repatriere – 26 56 06 , 26 56 15 , 26 56 08

Secţia vize – 26 56 13 , 26 56 11

Secţia documentare – 20 71 97 , 26 56 28, 26 56 33

 

Ghişeul unic de documentare a străinilor – 27 66 92, 26 56 22


 

Serviciul regional Nord (mun.Bălţi, str.Dostoevschi 12) - 078747797, 0(231) 59003, 0(231) 59004

Serviciul regional Sud (comrat, str.Comsomolului 22) - 078747796, 0(298)28338


Pentru solicitanţi de azil şi refugiaţi - 52 66 67  

 

Cancelaria – 27 22 03, 26 56 09

 

Anticamera – 54 46 03, 26 56 05

 

Serviciul finanţe – 27 73 02, 26 56 10

 

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi scri pe adresa electronică: migratie@mai.gov.md

 

Harta interactivă a comisariatelor de poliţie

Calendar