Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova

Biroul Migrație și Azil


Cuantumurile tarifare ale taxei de stat


Nr. Denumirea serviciului Costul
1. Pentru examinarea cererii de acordarea sau prelungire a dreptului de şedere provizorie 180 lei
2. Pentru examinarea cererii de acordare a dreptului de ședere permanentă 200 lei
3 Pentru acordarea dreptului la muncă 1440 lei
4. Pentru prelungirea dreptului la muncă 720 lei
5. Pentru eliberarea confirmării de repatriere 20 lei
6. Pentru eliberarea permisului de ședere provizorie sau permanentă 50 lei
7. Taxa de stat 20 lei

 

NOMENCLATORUL ŞI TARIFELE

la serviciile prestate contra plată de către subdiviziunile

Nr.

Denumirea serviciului

Costul

URL

1.

Examinarea, în termen de pînă la 10 zile calendaristice, a cererii privind acordarea dreptului de şedere provizorie

169 lei

Accesați serviciul

2.

Examinarea, în termen de pînă la 10 zile calendaristice, a cererii privind prelungirea dreptului de şedere provizorie

178 lei

3.

Examinarea, în termen de 5 zile calendaristice, a cererii privind confirmarea dreptului la repatriere

160 lei

4.

Examinarea, în termen de pînă la 30 de zile calendaristice, a cererii privind acordarea/prelungirea dreptului de şedere provizorie

90 lei

 

5.

Examinarea cererii privind acordarea dreptului de şedere permanentă:

 

 

          în termen de 1 lună

400 lei

 

          în termen de 2 luni

200 lei

 

          în termen de 3 luni

100 lei

 

6.

Examinarea, în termen de 30 de zile calendaristice, a cererii privind eliberarea confirmării de repatriere sau a duplicatului

90 lei

 

7.

Examinarea cererii privind emigrarea autorizată:

 

 

          în termen de 1 lună

700 lei

 

          în termen de 2 luni

350 lei

 

          în termen de 3 luni

150 lei

 

8.

Eliberarea certificatului de confirmare a statutului străinului

100 lei

 

9.

Examinarea cererii pentru eliberarea avizului privind reîntregirea familiei

88 lei

 

10.

Examinarea, în termen de 10 zile lucrătoare, a cererii persoanei fizice/juridice privind invitarea unui străin în Republica Moldova

60 lei

Accesați serviciul

11.

Examinarea, în termen de 5 zile lucrătoare, a cererii persoanei fizice/juridice privind invitarea unui străin în Republica Moldova

120 lei

12.

Examinarea, în termen de 3 zile lucrătoare, a cererii persoanei fizice/juridice privind invitarea unui străin în Republica Moldova

180 lei

13.

Efectuarea modificărilor în dosarul străinului ca urmare a schimbării documentului de trecere a frontierei de stat

45 lei

 

14.

Efectuarea modificărilor în dosarul străinului ca urmare a schimbărilor reşedinţei acestuia

65 lei

 

15.

Eliberarea unui act, a unor informaţii

30 lei

 

16.

Servicii de copiere: A4, 1 pagină

0,5 lei

 

17.

Înregistrarea/radierea din evidenţă la reşedinţă sau domiciliu

10 lei

 

18.

Prelungirea vizei de scurtă şedere (pentru fiecare lună)

25 euro*

Accesați serviciul

19.

Prelungirea vizei în termen de o zi

20 euro*

20.

Prelungirea vizei în termen de trei zile

15 euro*

21.

Prelungirea vizei în termen de cinci zile

10 euro*

22.

Darea în locaţiune a locuinţelor către străinii beneficiari ai programelor de integrare şi străinii care au obţinut o formă de protecţie în Republica Moldova

Cuantumul chiriei este calculat în baza actelor normative cu privire la locuinţele sociale

 

* Tariful se achită în monedă naţională la cursul oficial al leului moldovenesc valabil la data efectuării plăţii.Confecționarea actelor de identitate pentru străiniLista și tarifele la serviciile prestate de către ÎS «CRIS» Registru»Tarifele la serviciile IR – permis de ședere provizorie
Confecționarea permisului de ședere:    30 zile calendaristice 350 lei + 50 lei
15 zile calendaristice 530 lei + 50 lei
5 zile lucrătoare         880 lei + 50 lei
24 ore 1050 lei + 50 lei
8 ore 1230 lei + 50 lei
Confecționarea permisului de ședere în caz de pierdere, furt sau deteriorare: 30 zile calendaristice 350 lei + 50 lei
15 zile calendaristice 530 lei + 50 lei
5 zile lucrătoare 880 lei + 50 lei
24 ore 1050 lei + 50 lei
8 ore 1230lei + 50 lei
Tarifele la serviciile CR – permis de ședere permanentă
Confecționarea permisului de ședere:    30 zile calendaristice 350 lei + 50 lei
15 zile calendaristice 530 lei + 50 lei
5 zile lucrătoare         880 lei + 50 lei
24 ore 1050 lei + 50 lei
8 ore 1230 lei + 50 lei
Confecționarea permisului de ședere în caz de pierdere, furt sau deteriorare: 30 zile calendaristice 350 lei + 50 lei
15 zile calendaristice 530 lei + 50 lei
5 zile lucrătoare 880 lei + 50 lei
24 ore 1050 lei + 50 lei
Tarifele la serviciile CC – buletin de identitte pentru apatrizi
Confecționarea buletinului de identitate:  30 zile calendaristice 350 lei + 20 lei
15 zile calendaristice 530 lei + 20 lei
5 zile lucrătoare 880 lei + 20 lei
24 ore 1050 lei + 20 lei
8 ore 1230 lei + 20 lei
Confecționarea buletinului de identitate  în caz de pierdere, furt sau deteriorare:  30 zile calendaristice 350 lei + 20 lei
15 zile calendaristice 530 lei + 20 lei
5 zile lucrătoare 880 lei + 20 lei
24 ore 1050 lei + 20 lei
Tarifele la serviciile PC – document de călătorie pentru apatrizi
Confecționarea documentului de călătorie: 30 zile calendaristice 1320 lei+ 20lei
15 zile calendaristice 1650lei +20 lei
5 zile lucrătoare 2310 lei + 20 lei
24 ore 2640 lei + 20 lei
8 ore 3300 lei + 20 lei
Confecționarea actelor de identitate în cazul înregistrării la domiciliu pe altă adresă
    350 lei + 50 lei
:

 

 

 

 

Temei
1.Legea taxei de stat 1216-XII din 03.12.1992
2.Hotărîrea Guvernului nr.896 din 27 octombrie 2014 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor prestate contra plată şi a tarifelor la acestea, precum şi a Regulamentului cu privire la modul de formare şi utilizare a mijloacelor speciale ale subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne
3.Ordin NR 164 DIN 12.05.2015 cu privire la aprobarea Nomenclatorului şi tarifelor la serviciile prestate de către ÎS „CRIS „Registru” Nomenclatorul serviciilor
Sursa: Direcția Imigrări

Actualizat:

23 octombrie, 2015

Calendar